Trang chủ » Tất cả khóa học » Những kỹ năng cơ bản của một BA

Những kỹ năng cơ bản của một BA

Admin 5 Th8, 2020

  1. Analytical Thinking and Problem Solving (tư duy phân tích và giải quyết vấn đề): đây là bộ kỹ năng rất quan trọng để giúp bạn hiểu nhanh, chính xác các vấn đề và nhận diện được giải pháp đúng. Chúng bao gồm bộ các kỹ năng như: Creative Thinking (tư duy sáng tạo), Decision Making (ra quyết định), Learning (học tập), Problem Solving (giải quyết vấn đề), Systems Thinking (tư duy hệ thống), Conceptual Thinking (tư duy tổng thể), và Visual Thinking(tư duy trực quan). Các kỹ năng này bạn phải học và rèn luyện thành thục thì mới sử dụng hiệu quả được.

2. Business Knowledge (Kiến thức về kinh doanh)để làm tốt về BA cho một hệ thống bạn cần phải hiểu rõ nghiệp vụ của hệ thống đó cũng như môi trường kinh doanh của hệ thống đó. Do vậy bạn cần có kỹ năng để học hỏi, tìm hiểu về các nghiệp vụ, lĩnh vực kinh doanh đó.

3. Communication Skills (Kỹ năng giao tiếp)BA cần giao tiếp với rất nhiều người như khách hàng, nhóm dự án, PM … nên BA cần có kỹ năng giao tiếp tốt.

 

4. Interaction Skills (Kỹ năng tương tác): đây là bộ kỹ năng cộng tác trong công việc nó bao gồm các kỹ năng như cộng tác, giao tiếp, lãnh đạo, làm việc nhóm, hỗ trợ, giảng dạy… Rất cần để BA làm việc với nhiều đối tượng trong dự án.

5. Tools and Technology (Công cụ và Kỹ thuật): Công nghệ và kỹ thuật giúp các bạn thực hiện các nhiệm vụ một cách thuận lợi hơn. BA cần các công cụ như office để soạn tài liệu, trình bày, mô hình hóa để vẽ các qui trình, công cụ phân tích để phân tích và ra quyết định, kỹ năng giao tiếp để giao tiếp hiệu quả với mọi người.

Tất cả các kỹ năng này bạn đều có thể học và rèn luyện được thông qua quá trình làm việc, tham gia công tác đoàn đội, công tác ở lớp, ở trường, ở địa phương v.v.. Khi bạn năng động, các kỹ năng này sẽ được trao dồi.

Từ khóa:
Bình luận
Đăng ký nhận ưu đãi hấp dẫn
Đăng ký nhận ưu đãi hấp dẫn

    Icon Phone Icon Zalo