Trang chủ » Kiến thức » Java và Javascript có gì giống và khác nhau

Java và Javascript có gì giống và khác nhau

Admin

Nhiều người có suy nghĩ rằng Java và JavaScript có tên gần giống nhau, có nhiều điểm tương đồng, Javascript là một thư viện của java. Thực tế nó có sự khác nhau lớn, cả 2 ngôn ngữ lập trình đều có mục đích sử dụng cụ thể và hoạt động theo những cách khác nhau. Bài viết dưới đây cho ta hiểu về java và javascript.

Java là gì?

Java là ngôn ngữ được phát triển bởi James Gosling tại Sun Microsystems Inc vào năm 1995 , sau đó được Oracle Corporation mua lại.

Nó là một ngôn ngữ lập trình đơn giản. Java làm cho việc viết, biên dịch và gỡ lỗi chương trình trở nên dễ dàng. Java giúp tạo code có thể tái sử dụng và các chương trình mô-đun. Đây là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng dựa trên class (lớp) và được thiết kế để có càng ít phụ thuộc triển khai càng tốt.

Một ngôn ngữ lập trình có mục đích chung được tạo cho các nhà phát triển để viết một lần chạy ở bất kỳ đâu mà code Java được biên dịch có thể chạy trên tất cả các nền tảng được hỗ trợ.  Các ứng dụng Java được biên dịch thành mã byte có thể được chạy trên bất kỳ máy ảo Java nào. Cú pháp của Java tương tự như C/C++.

java 

Các tính năng chính của Java

 • Platform Independent: Trình biên dịch chuyển đổi mã nguồn thành byte sau đó máy ảo thực thi byte do trình biên dịch tạo ra. Mã byte này có thể chạy trên mọi nền tảng có thể là Windows, Linux hoặc MacOS, điều đó có nghĩa là nếu chúng ta biên dịch chương trình trên Windows thì cũng có thể chạy chương trình đó trên Linux hay MacOS và ngược lại. Mỗi hệ điều hành có một máy ảo khác nhau, nhưng đầu ra được tạo bởi tất cả các hệ điều hành là giống nhau sau khi thực hiện mã byte. Đó là lý do tại sao Java là ngôn ngữ độc lập với nền tảng.
 • Object-Oriented Programming Language: Java là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, mỗi đối tượng đại diện cho một class: Abstraction, Encapsulation, Inheritance, Polymorphism
 • Simple: Java là một ngôn ngữ đơn giản vì nó không có các tính năng phức tạp như con trỏ, nạp chồng toán tử và cấp phát bộ nhớ rõ ràng.
 • Robust: Ngôn ngữ Java mạnh mẽ có nghĩa là đáng tin cậy. Nó được phát triển theo cách nỗ lực rất nhiều để kiểm tra lỗi càng sớm càng tốt, đó là lý do tại sao trình biên dịch Java có thể phát hiện ngay cả những lỗi mà ngôn ngữ lập trình khác không thể phát hiện. Các tính năng chính giúp Java trở nên mạnh mẽ là: garbage collection, Exception Handling, và memory allocation
 • Secure: Trong Java, chúng ta không có con trỏ, vì vậy không thể truy cập các mảng ngoài giới hạn tức là nó hiển thị ArrayIndexOutOfBound Exception nếu chúng là cố gắng làm như vậy. Đó là lý do tại sao một số lỗi bảo mật như không thể được khai thác trong Java. Ngoài ra các chương trình Java chạy trong môi trường độc lập với môi trường Os (hệ điều hành) giúp các chương trình Java an toàn hơn.
 • Distributed: Chúng ta có thể tạo các ứng dụng phân tán bằng ngôn ngữ lập trình Java. Remote Method Invocation và Enterprise Java Beans được sử dụng để tạo các ứng dụng phân tán. Các chương trình Java có thể dễ dàng phân phối trên một hoặc nhiều hệ thống được kết nối với nhau thông qua kết nối Internet.
 • Multithreading: Java hỗ trợ đa luồng. Đây là một tính năng Java cho phép thực hiện đồng thời hai hoặc nhiều phần của chương trình để tận dụng tối đa CPU.
 • Portable: Như chúng ta đã biết, code Java được viết trên máy này có thể chạy trên máy khác. Tính năng độc lập với nền tảng của Java trong đó có mã byte độc lập với nền tảng của nó có thể được đưa tới bất kỳ nền tảng nào để thực thi làm cho java có thể di chuyển được.
 • High Performance: Kiến trúc Java được xác định theo cách nó giảm chi phí hoạt động thời gian chạy và đôi khi java sử dụng trình biên dịch Just In Time (JIT) thực hiện biên dịch code theo yêu cầu cơ bản trong đó nó chỉ biên dịch các phương thức đó là được gọi là hàm cho các ứng dụng thực thi nhanh hơn
 • Dynamic flexibility: Java hoàn toàn hướng đối tượng cho phép chúng ta linh hoạt thêm các class, các phương thức mới vài các class hiện có và thậm chí tạo các class mới thông qua các class con. Java thậm chí còn hỗ trợ các hàm được viết bằng ngôn ngữ khác như C, C++, được gọi là phương thức gốc.
 • Sandbox Execution: Các chương trình Java chạy trong một không gian riêng biệt cho phép người dùng thực thi các ứng dụng của họ mà không ảnh hưởng đến hệ thống bên dưới với sự trợ giúp của trình xác minh mã byte. Trình này cũng cung cấp bảo mật bổ sung vì vai trò của nó là kiểm tra code xem có vi phạm quyền truy cập nào không.
 • Write Once Run Anywhere: Như đã thảo luận ở trên, ứng dụng java tạo tệp ‘.class’ tương ứng với ứng dụng (chương trình) nhưng chứa code ở định dạng nhị phân. Nó cung cấp sự dễ dàng trung lập về kiến ​​trúc vì mã byte không phụ thuộc vào bất kỳ kiến ​​trúc máy nào. Đó là lý do chính java được sử dụng trong ngành công nghệ thông tin trên toàn thế giới.
 • Compilation and interpretation: Hầu hết các ngôn ngữ được thiết kế với mục đích là ngôn ngữ biên dịch hoặc là thông dịch. Nhưng java tích hợp sức mạnh to lớn phát sinh khi trình biên dịch Java biên dịch mã nguồn thành mã byte và JVM thực thi mã byte này thành code thực thi phụ thuộc vào hệ điều hành của máy.

Ưu, nhược điểm của Java

Ưu điểm

 • Được hỗ trợ bởi hầu hết các hệ điều hành.
 • Nhiều IDE hỗ trợ lập trình ngôn ngữ java.
 • Dễ dàng gỡ lỗi bằng cách sử dụng các công cụ biên dịch.
 • Viết một lần , tái sử dụng lại trên toàn bộ project, dự án.

Nhược điểm

 • Yêu cầu máy ảo java(JVM) để chạy.
 • Khó học và viết mã.
 • Không thể đọc được.
 • Phải được biên dịch thành mã byte trước khi sử dụng nó.

JavaScript là gì?

Là ngôn ngữ Run on Client’s Browser được Brendan Eich và Netscape phát triển vào năm 1995 với mục đích ban đầu như là 1 file script để giúp làm linh hoạt hơn các chức năng xử lý thông tin từ phía client trước khi gửi về Server.

Là ngôn ngữ hướng hàm và được sử dụng rộng rãi và có thể nói bây giờ là thời hoàng kim của javascript.

Nó không thật sự là ngôn ngữ lập trình, giống như HTML, CSS, JS cũng chỉ là bộ hỗ trợ trên Browser, vì sự tự do và tính dễ nến nó có rất nhiều thư viện, Framework được viết để hỗ trợ nó.

Javascript chủ yếu là một ứng dụng phía máy khách, nghĩa là nó chạy ngay trong trình duyệt web mà không lấy bất kỳ mã nào từ máy chủ từ xa.

Nó dễ đọc được bằng con người và tất cả các lập trình viên có thể kiểm tra mã và tìm ra những gì nó làm.

JavaScript

Các tính năng của Javascript

Theo một cuộc khảo sát do Stack Overflow thực hiện, JavaScript là ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới.
Với những tiến bộ trong công nghệ trình duyệt và JavaScript đã chuyển sang máy chủ với Node.js và các khung khác, JavaScript có khả năng làm được nhiều hơn thế. Dưới đây là một số điều chúng ta có thể làm với JavaScript:

 • JavaScript được tạo ra ngay từ đầu để thao tác DOM. Các trang web trước đây chủ yếu là tĩnh, sau khi JS được tạo ra, các trang web động đã được tạo.
 • Các hàm trong JS là các đối tượng. Chúng có thể có các thuộc tính và phương thức giống như một đối tượng khác. Chúng có thể được truyền dưới dạng đối số trong các hàm khác.
 • Có thể xử lý ngày và giờ.
 • Thực hiện xác thực biểu mẫu mặc dù các biểu mẫu được tạo bằng HTML.
 • Không cần trình biên dịch.

Ưu, nhược điểm của Javascript

Ưu điểm

 • Dễ đọc và bất kỳ nhà phát triển cũng có thể tùy chỉnh các đoạn mã để sử dụng riêng.
 • Dễ dàng tìm hiểu và sử dụng nhanh chóng.
 • Tích hợp dễ dàng để lập trình HTML, CSS.

Nhược điểm

 • Chỉ có thể chạy trong trình duyệt Web.
 • Khó gỡ lỗi hơn Java.
 • Phải tùy chỉnh mã cho các trình duyệt/ môi trường khác nhau.

Java và JavaScript có điểm gì giống và khác nhau?

Java và JavaScript

Điểm tương đồng

 • Cả Java và JavaScript thường sử dụng trong các ứng dụng máy khách.
 • Đều sử dụng cú pháp C.
 • JavaScript sao chép một số quy ước đặt tên của Java.

Điểm khác nhau

Cơ chế

Java chạy bởi cơ chế biên dịch, Javascript chạy bởi cơ chế thông dịch. Để chạy được chương trình java ta phải build các file java thành file class, còn đối với JavaScript bạn chỉ cần viết rồi chạy chứ không cần phải build

Thiết kế

Java là ngôn ngữ hướng đối tượng, mọi thứ đều là đối tượng, để sử dụng được variable hoặc method của java, trước hết phải tạo class sau đó truy cập variable, method  thông qua object tạo ra từ class.

Còn Javascript là ngôn ngữ lập trình chức năng, ta chỉ việc define variable.

Run và debug

Để execute java thì ta cần java compiler và IDE như Eclipse, Netbeans, Intellij… để có thể debug java code. Trong HTML, JS được execute bởi web browser, ta có thể debug JS trực tiếp trên Browser bằng cách mở chế độ developer tool, xem log JS trên browser ở chế độ console trên browser.

Variable

Dữ liệu java là static type còn JavaScript là dynamic type. Có nghĩa là java để định nghĩa một variable,còn JS ta có thể dùng var để định nghĩa chung cho tất cả kiểu dữ liệu. Khi đó ta gán giá trị cho variable thì mặc định chương trình sẽ gán kiểu dữ liệu cho variale

Method

Định nghĩa method trong java : access modifier returntype methodname.

Định nghĩa method trong JS : Function methodname.

Java và JavaScript ở khía cạnh độc lập

Một điểm khác biệt lớn giữa Java và JavaScript là cả 2 đều là ngôn ngữ lập trình hoàn toàn độc lập. Có nghĩa là nó sử dụng một mình trên bất kỳ hệ điều hành nào: Tất cả những gì bạn cần máy ảo Java Virtual machine, bạn phải tải xuống và cài đặt nó miễn phí trên máy tính. Nếu không có nó, bạn không thể chạy được Java trên máy tính mình.

JavaScript sử dụng trên các trình duyệt web, không máy tính nào là không có trình duyệt web. Mặt khác hiệu suất của JS phụ thuộc vào HTML và CSS.

Java lập trình dựa trên lớp, JavaScript dựa trên nguyên mẫu

Khi so sánh Java và JavaScript bạn phải hiểu sự khác biệt  cơ bản trong hai loại. Java dựa trên lớp và  kế thừa và khởi tạo là hai quá trình riêng biệt, bạn sử dụng một lớp nhất định để tạo các đối tượng, bản thân lớp không phải là đối tượng hay nghĩ nó là công cụ. Còn JavaScript dựa trên nguyên mẫu, nó có thể sao chép hoặc nhân bản để tạo ra các đối tượng khác nhưng không giống như lớp, bản thân nó cũng như một đối tượng

Bạn nên học Java hay JavaScript

Nếu bạn bắt buộc phải chọn giữa Java và JavaScript thì bạn nên chọn JavaScript bởi nó được sử dụng nhiều kho lưu trữ hơn bất kỳ ngôn ngữ khác. Ngày này  javaScript và Python đang ngày càng trở nên phổ biến qua từng năm. Các khóa học lập trình Java, Java Script, khóa học Tester ngày càng trở nên phổ biến, giúp bạn tiếp cận dễ dàng hơn

Tuy Java vẫn được sử dụng rộng rãi nhúng JavaScript là điểm khởi đầu cho các bạn quan tâm đến học lập trình.

5/5 - (1 bình chọn)
Từ khóa:
Bình luận
Đăng ký nhận ưu đãi hấp dẫn
Đăng ký nhận ưu đãi hấp dẫn

  Icon Phone