Trang chủ » Kiến thức » Sự khác biệt giữa Junior và Senior Tester: Định nghĩa và các nhiệm vụ cụ thể

Sự khác biệt giữa Junior và Senior Tester: Định nghĩa và các nhiệm vụ cụ thể

Đại May

Trong thế giới phát triển phần mềm, sự khác biệt giữa Junior và Senior Tester không chỉ nằm ở cấp độ kinh nghiệm, mà còn xuất hiện ở các khía cạnh khác nhau của công việc kiểm thử. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ định nghĩa và những nhiệm vụ cụ thể mà cả hai cấp độ Tester phải thực hiện, từ đó đánh giá được vai trò quan trọng của từng người trong quá trình đảm bảo chất lượng sản phẩm phần mềm.

Định nghĩa và vai trò của Junior Tester

Junior Tester là một chuyên gia trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm ở mức cơ bản, thường là người mới vào ngành hoặc có ít kinh nghiệm. Dưới đây là định nghĩa và vai trò cụ thể của Junior Tester:

Vai trò và nhiệm vụ của Junior Tester

 • Thực hiện kiểm tra chức năng cơ bản: Junior Tester thường thực hiện kiểm tra các chức năng cơ bản của ứng dụng, xác định xem chúng hoạt động đúng cách hay không. Điều này bao gồm việc kiểm tra các nút, trường dữ liệu, và tính năng cơ bản của ứng dụng.
Sự khác biệt giữa junior tester và senior tester
Sự khác biệt giữa junior tester và senior tester
 • Tái tạo lỗi và ghi nhận thông tin chi tiết: Khi phát hiện lỗi, Junior Tester phải tái tạo lỗi và ghi nhận thông tin chi tiết về lỗi đó, bao gồm mô tả lỗi, hình ảnh màn hình, và bước để tái tạo lại lỗi. Thông tin này sẽ được sử dụng để báo cáo lỗi và giúp nhóm phát triển sửa chữa chúng.
 • Kiểm tra tích hợp và tương tác đơn giản: Họ kiểm tra tích hợp giữa các phần mềm và dịch vụ đơn giản, đảm bảo rằng ứng dụng hoạt động đúng trong môi trường thử nghiệm cơ bản. Họ cũng kiểm tra tương tác đơn giản giữa ứng dụng và các yếu tố bên ngoài như cảm biến hoặc thiết bị ngoại vi.
 • Học hỏi và phát triển kỹ năng: Junior Tester sử dụng thời gian này để học hỏi từ các Tester có kinh nghiệm hơn và phát triển kỹ năng của họ trong việc sử dụng công cụ kiểm thử, phân tích kết quả kiểm thử, và đặt câu hỏi để giải quyết các thách thức kiểm thử.
 • Hỗ trợ các hoạt động kiểm thử tự động cơ bản: Junior Tester có thể được giao nhiệm vụ hỗ trợ việc viết và chạy các kịch bản kiểm thử tự động cơ bản dưới sự hướng dẫn của người kiểm thử tự động chuyên nghiệp.

Trong vai trò này, Junior Tester chịu sự hướng dẫn và hỗ trợ từ các Tester có kinh nghiệm hơn để phát triển kỹ năng và hiểu biết của họ trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm.

=> Tìm hiểu chi tiết: JUNIOR TESTER LÀ GÌ? NHỮNG ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT

Vị trí của Senior Tester trong quá trình kiểm thử phần mềm

Vị trí của Senior Tester trong quá trình kiểm thử phần mềm có sự quan trọng và trách nhiệm cao hơn so với Junior Tester. Senior Tester thường đảm nhận các vai trò và nhiệm vụ quan trọng sau đây:

 • Lãnh đạo và hướng dẫn: Senior Tester có khả năng lãnh đạo và hướng dẫn các Junior Tester trong quá trình kiểm thử. Họ giúp xác định phạm vi kiểm thử, phân công nhiệm vụ, và đảm bảo rằng các kế hoạch kiểm thử được thực hiện đúng thời hạn và theo kế hoạch.
 • Thiết kế kịch bản kiểm thử phức tạp: Senior Tester có khả năng thiết kế các kịch bản kiểm thử phức tạp và chi tiết hơn. Họ đảm bảo rằng tất cả các khả năng và tính năng của ứng dụng được kiểm tra một cách toàn diện và hiệu quả.
 • Kiểm tra hiệu năng và bảo mật nâng cao: Senior Tester thường thực hiện kiểm thử hiệu năng và bảo mật nâng cao hơn. Họ đảm bảo rằng ứng dụng hoạt động mượt mà trong điều kiện tải cao và không có lỗ hổng bảo mật đáng kể.
 • Phân tích và báo cáo kết quả kiểm thử: Senior Tester thực hiện phân tích kết quả kiểm thử một cách chi tiết và đưa ra báo cáo về các lỗi và vấn đề đã tìm thấy. Họ cũng đưa ra đề xuất về cách sửa lỗi và cải thiện hiệu suất.
 • Tư vấn về chiến lược kiểm thử: Senior Tester thường đóng vai trò tư vấn trong việc xác định chiến lược kiểm thử cho dự án. Họ tham gia vào việc xác định phạm vi, ưu tiên kiểm thử, và lên kế hoạch kiểm thử.
 • Tìm kiếm và áp dụng các công nghệ mới: Senior Tester theo dõi các xu hướng mới trong kiểm thử phần mềm và áp dụng các công nghệ mới để cải thiện quá trình kiểm thử và đảm bảo chất lượng sản phẩm.
 • Đào tạo và phát triển Junior Tester: Họ chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của họ với các thành viên mới và giúp đỡ họ phát triển kỹ năng kiểm thử của mình.

Tóm lại, Senior Tester đóng vai trò quan trọng trong quá trình kiểm thử phần mềm bằng cách cung cấp sự lãnh đạo, kiến thức chuyên sâu và sự phân tích chi tiết để đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng đáp ứng được các tiêu chuẩn cao về chất lượng và hiệu suất.

Các nhiệm vụ cụ thể của Junior Tester

Các nhiệm vụ cụ thể của Junior Tester trong quá trình kiểm thử phần mềm thường bao gồm:

 • Kiểm tra chức năng cơ bản: Thực hiện kiểm tra các chức năng cơ bản của ứng dụng để đảm bảo rằng chúng hoạt động đúng cách và không có lỗi cơ bản. Điều này bao gồm việc kiểm tra các nút, trường dữ liệu, và tính năng chính.
 • Ghi nhận lỗi và vấn đề: Phát hiện và ghi nhận các lỗi và vấn đề trong quá trình kiểm thử. Lưu ý các thông tin chi tiết về lỗi bao gồm mô tả lỗi, hình ảnh màn hình, và các bước để tái tạo lỗi.
 • Kiểm tra tích hợp và tương tác đơn giản: Kiểm tra tích hợp giữa ứng dụng và các phần mềm hoặc dịch vụ khác, đảm bảo rằng ứng dụng hoạt động đúng trong môi trường thử nghiệm cơ bản. Kiểm tra tương tác đơn giản giữa ứng dụng và các yếu tố bên ngoài như cảm biến hoặc thiết bị ngoại vi.
 • Tham gia vào việc tạo kịch bản kiểm thử cơ bản: Hỗ trợ việc tạo và chạy các kịch bản kiểm thử cơ bản dưới sự hướng dẫn của người kiểm thử tự động hoặc Senior Tester.
vai trò của Juinor tester và Senior tester trong quá trình testing
Vai trò của Juinor tester và Senior tester trong quá trình testing
 • Học hỏi và phát triển kỹ năng: Sử dụng thời gian này để học hỏi từ các Tester có kinh nghiệm hơn và phát triển kỹ năng của họ trong việc sử dụng công cụ kiểm thử, phân tích kết quả kiểm thử, và đặt câu hỏi để giải quyết các thách thức kiểm thử.
 • Đóng góp vào báo cáo kiểm thử: Tham gia vào việc ghi lại các kết quả kiểm thử và báo cáo về các lỗi và vấn đề đã tìm thấy. Cung cấp thông tin cụ thể về các lỗi và vấn đề để giúp nhóm phát triển hiểu rõ hơn về tình trạng của ứng dụng.
 • Tái tạo lỗi và kiểm tra sau khi lỗi được sửa: Sau khi các lỗi được sửa chữa bởi nhóm phát triển, Junior Tester thường được giao nhiệm vụ tái tạo lỗi và kiểm tra lại để đảm bảo rằng chúng đã được khắc phục một cách thành công.
 • Tham gia vào cuộc họp kiểm thử và phản hồi: Tham gia vào cuộc họp kiểm thử để trao đổi thông tin về tiến trình kiểm thử và đóng góp ý kiến hoặc phản hồi về việc kiểm thử và các vấn đề liên quan.

Những nhiệm vụ này giúp Junior Tester tích luỹ kinh nghiệm và phát triển kỹ năng cần thiết để trở thành một Senior Tester hoặc chuyên gia kiểm thử phần mềm trong tương lai.

Nhiệm vụ và trách nhiệm đặc biệt của Senior Tester

Senior Tester đảm nhận nhiều nhiệm vụ và trách nhiệm đặc biệt và cao cấp hơn so với Junior Tester trong quá trình kiểm thử phần mềm. Dưới đây là một số nhiệm vụ và trách nhiệm quan trọng của Senior Tester:

 • Lãnh đạo và quản lý kiểm thử: Senior Tester đóng vai trò lãnh đạo trong dự án kiểm thử, điều hướng các hoạt động kiểm thử và quản lý tài nguyên kiểm thử. Họ phụ trách xác định phạm vi kiểm thử, xác định ưu tiên, và lên kế hoạch kiểm thử.
 • Thiết kế kế hoạch kiểm thử chi tiết: Senior Tester thực hiện việc thiết kế kế hoạch kiểm thử chi tiết và xác định chiến lược kiểm thử phù hợp. Họ quyết định phạm vi, thời gian, và tài nguyên cần thiết cho kiểm thử.
 • Phân tích và thiết kế kịch bản kiểm thử phức tạp: Tạo các kịch bản kiểm thử phức tạp và chi tiết hơn để đảm bảo rằng tất cả các khả năng và tính năng của ứng dụng được kiểm tra một cách toàn diện.
Công việc hàng ngày của các Senior Tester
Công việc hàng ngày của các Senior Tester
 • Kiểm tra hiệu năng và bảo mật cao cấp: Senior Tester chịu trách nhiệm kiểm tra hiệu năng và bảo mật ứng dụng ở mức độ cao cấp hơn. Họ xác định và kiểm tra các tình huống tải cao, đánh giá sự bảo mật và đề xuất biện pháp bảo vệ.
 • Phân tích kết quả kiểm thử và báo cáo: Phân tích kết quả kiểm thử một cách chi tiết và đưa ra báo cáo về các lỗi và vấn đề đã tìm thấy. Họ đóng góp ý kiến về cách sửa lỗi và cải thiện hiệu suất.
 • Tư vấn về chiến lược kiểm thử: Senior Tester tham gia vào việc xác định chiến lược kiểm thử cho dự án, đóng góp ý kiến về phạm vi, ưu tiên kiểm thử, và lên kế hoạch kiểm thử.
 • Tìm kiếm và áp dụng các công nghệ mới: Theo dõi và đánh giá các công nghệ mới trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm và áp dụng chúng vào quá trình kiểm thử để cải thiện hiệu suất và hiệu quả.
 • Tham gia vào việc định hướng chi tiết của dự án: Senior Tester thường tham gia vào việc định hướng chi tiết của dự án bằng cách đưa ra ý kiến và đánh giá về các khía cạnh kiểm thử và chất lượng của sản phẩm.
 • Chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm: Cuối cùng, Senior Tester chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng đáp ứng các tiêu chuẩn cao về chất lượng và hiệu suất, và rằng nó thỏa mãn yêu cầu của khách hàng và người dùng cuối.

Lộ trình phát triển từ Junior Tester trở thành Senior Tester

Các Junior Tester thường có ít hơn từ 2-3 năm kinh nghiệp trong nghề kiểm thử. Đây là khoảng thời gian để các Junior Tester trau dồi thêm kiến thức, chứng chỉ và cả những kỹ năng để có thể thăng tiến thành vị trí Senior Tester:

Bổ sung các kiến thức và chứng chỉ trong ngành kiểm thử

Đa phần các Junior tester đều được trang bị những kiến thức kiểm thử căn bản. Đây chính là sự khác biệt giữa Junior và Senior Tester. Các Senior Tester đa phần sẽ chuyên sâu hơn về một mảng kiến thức trong lĩnh vực kiểm thử, đó có thể là kiến thức API, BA hay ISTQB…

Để có thể thăng tiến trong sự nghiệp của mình, các Junior tester có thể lựa chọn mảng kiến thức tester phù hợp để nâng cao kiến thức và có được chứng chỉ cần thiết cho lộ trình thăng tiến sau này.

Học về công cụ kiểm thử và lập trình

Mỗi một mảng kiến thức nâng cao trong ngành kiểm thử lại sử dụng một công cụ hỗ trợ test khác nhau. Việc hiểu về các công cụ kiểm thử phần mềm phổ biến như Selenium, Appium, hoặc các công cụ kiểm thử tự động khác. Việc thành thạo công cụ kiểm thử đặc thù sẽ giúp chuyên môn hóa kỹ năng của tester trong tương lai.

Bên cạnh đó, công việc của các Junior tester chưa bao gồm khả năng viết kịch bản kiểm thử tự động mà chỉ thực hiện theo các kịch bản đã được chuẩn vị trước. Chính vì vậy để có thể tự thiết kế các bài test, việc học lập trình để có khả năng viết kịch bản kiểm thử tự động và hiểu về việc sử dụng các framework kiểm thử.

Trải nghiệm thực tế các dự án kiểm thử

Khi tham gia vào các dự án thực tế, bạn có cơ hội tiếp xúc với quy trình làm việc thực tế, từ việc lập kế hoạch, thiết kế test case đến thực hiện kiểm thử và báo cáo kết quả. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình làm việc và cách thức triển khai kiểm thử một cách hiệu quả.

Khi gặp phải các vấn đề phức tạp trong quá trình kiểm thử, bạn học được cách suy nghĩ phản biện và tìm ra giải pháp thông qua kinh nghiệm thực tế. Điều này sẽ giúp bạn học cách quản lý thời gian, ưu tiên công việc theo đúng mức độ quan trọng, giúp nâng cao hiệu suất làm việc.

Trong dự án thực tế, việc làm việc với các thành viên khác trong nhóm, trao đổi thông tin, và hiểu được quan điểm của mọi người giúp bạn phát triển kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả hơn. Khi có kết quả xuất sắc trong các dự án kiểm thử thực tế, điều này giúp bạn xây dựng danh tiếng và tạo ra một hồ sơ chuyên nghiệp, từ đó tiến tới vị trí Senior tester.

Phát triển kỹ năng giao tiếp và báo cáo

Tìm cách giao tiếp một cách rõ ràng, chính xác và tránh sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật phức tạp khi trình bày thông tin. Luôn lắng nghe và sẵn sàng giải thích một cách dễ hiểu khi cần thiết. Để có thể giao tiếp và báo cáo hiệu quả, bạn cần hiểu rõ về dự án và sản phẩm mình đang làm. Tìm hiểu về các tính năng, yêu cầu của khách hàng để có cái nhìn toàn diện và có thể diễn đạt rõ ràng hơn.

Việc giao tiếp tối không chỉ giúp các thành viên trong nhóm kiểm thử làm việc hiệu quả hơn mà còn giúp đội ngũ Tester với các bộ phận khác như nhóm phát triển, quản lý sản phẩm, hoặc khách hàng. Hãy học cách tương tác một cách hiệu quả với họ.

Để báo cáo hiệu quả, bạn cần nắm vững yêu cầu của dự án và mục tiêu đề ra. Điều này giúp bạn xác định được những điểm cần chú ý và báo cáo đúng hướng. Khi báo cáo, hãy sắp xếp thông tin một cách có cấu trúc và logic. Phân chia công việc đã làm thành các phần như test case đã thực hiện, kết quả kiểm thử, vấn đề phát hiện, và đề xuất giải pháp.

Trong báo cáo, tập trung vào những vấn đề quan trọng, các lỗi nghiêm trọng, hoặc các cải tiến có thể làm nên sự khác biệt. Tránh quá nhiều thông tin không cần thiết. Rèn luyện kỹ năng viết báo cáo bằng cách tham khảo các mô hình báo cáo hay từ các nguồn tài liệu học tập. Điều này giúp bạn trở nên tự tin hơn khi viết báo cáo.

Những khó khăn mà Senior Tester thường gặp phải

Các vấn đề thường gặp của các Senior Tester thường xuất phát từ những định kiến sai lầm về lĩnh vực kiểm thử. Điều này không chỉ là vấn đề dành riêng cho Senior Tester mà còn áp đặt tới tất cả những người làm trong ngành này.

Tester không quan trọng bằng lập trình?

Nhiều người nghĩ rằng kiểm thử không khó bằng lập trình. Đúng là công việc kiểm thử có thể “nhẹ nhàng” hơn một chút so với lập trình, nhưng Tester cũng đối mặt với những thách thức riêng của họ. Khối lượng công việc của các kỹ sư kiểm thử không thua kém gì so với các kỹ sư lập trình. Hơn nữa, người làm kiểm thử còn phải có kiến thức sâu rộng về lĩnh vực hoạt động cũng như cần hiểu rõ về người dùng cuối để có thể thực hiện công việc một cách hiệu quả.

Lập trình viên có thể tự check lỗi mà không cần đến Senior tester?

Thường thì công việc này bị đánh giá thấp với lý do rằng “Lập trình viên có thể tự kiểm tra lỗi, không cần sự hiện diện của tester”. Điều này dẫn đến việc công việc kiểm thử thường không được đánh giá cao vì quan điểm này. Đôi khi, ngay cả các tester cũng không đánh giá cao công việc của mình do áp lực từ quan điểm này.

Công việc của các Senior tester chỉ là hậu kỳ?

Bởi tính chất công việc, người kiểm thử thường tham gia vào giai đoạn cuối của quá trình phát triển phần mềm, khi sản phẩm đã gần hoàn thiện. Điều này tạo nên quan niệm rằng kiểm thử là công việc đơn giản, không đòi hỏi nhiều thời gian. Nhưng thực tế, các tester thường phải làm việc dưới áp lực thời gian, đặt ra thách thức về chất lượng công việc mà họ không thể đảm bảo.

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về sự khác biệt giữa Junior và Senior Tester thông qua định nghĩa và các nhiệm vụ cụ thể của mỗi vai trò. Tuy hai cấp độ này có những trách nhiệm khác nhau, nhưng cả hai đóng góp quan trọng vào việc đảm bảo chất lượng sản phẩm phần mềm. Sự trải nghiệm và sự học hỏi liên tục từ người đi trước sẽ giúp bạn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm và đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra các sản phẩm ứng dụng chất lượng cao trên thị trường ngày nay.

Đánh giá bài viết
Từ khóa:
Bình luận
Đăng ký nhận ưu đãi hấp dẫn
Đăng ký nhận ưu đãi hấp dẫn

  Icon Phone