Trang chủ » Selenium webdriver là gì có vai trò gì.

Selenium webdriver là gì có vai trò gì.

Admin 18 Mar, 2021

Selenium webdriver là gì

Selenium webdriver là gì

Selenium webdriver là gì

Selenium WebDriver( gọi tắt là WebDriver)  là 1 automation framework của web , cho phép thực thi các test của bạn đối với các trình duyệt khác nhau, không chỉ Firefox, Chrome (nó không giống như Selenium IDE).

WebDriver cũng cho phép bạn sử dụng các ngôn ngữ lập trình trong việc tạo test script của bạn.

Bạn có thể sử dụng conditional operations như if- else hay là switch-case hoặc vòng lặp do-while.

WebDriver hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau như Java, .Net, PHP, Python, Perl, Ruby. Không nhất thiết bạn phải am hiểu tất cả các ngôn ngữ trên nhưng để sử dụng WebDriver 1 cách hiệu quả hơn, bạn nên biết ít nhất một trong số những ngôn ngữ trên.

Tại sao sử dụng Selenium Web Driver?

Tại sao sử dụng Selenium Web Driver

Tại sao sử dụng Selenium Web Driver

Người dùng có thể dùng miễn phí

Kiến trúc đơn giản: + Điều khiển trình duyệt từ hệ điều hành. + Bạn chỉ cần IDE và trình duyệt là xong.

Ngôn ngữ lập trình hỗ trợ: Web Driver hỗ trợ bạn viết kịch bản kiểm thử bằng các ngôn ngữ khác nhau như Java, .NET, PHP, Python, Perl, Ruby và bạn có thể sử dụng các điều kiện if else, các vòng lặp để tăng tính chính xác cho kịch bản kiểm thử.

Tốc độ: Khi so sánh với các công cụ khác của bộ Selenium, WebDriver là công cụ nhanh nhất trong số tất cả do tương tác trực tiếp từ hệ điều hành tới trình duyệt

Ưu điểm của Selenium WebDriver

Hỗ trợ 7 ngôn ngữ lập trình: JAVA, C #, PHP, Ruby, Perl, Python và .Net.

Hỗ trợ thử nghiệm trên nhiều trình duyệt khác nhau như: Firefox, Chrome, IE, Safari

Các thử nghiệm có thể được thực hiện trên các hệ điều hành khác nhau như: Windows, Mac, Linux, Android, iOS

Khắc phục các hạn chế của Selenium v1 như tải lên tệp, tải xuống, cửa sổ bật lên và hộp thoại

Nhược điểm của Selenium WebDriver

Báo cáo kiểm thử chi tiết không thể được tạo ra

Không thể kiểm tra hình ảnh

Bất kể thách thức, những thiếu sót này có thể được khắc phục bằng cách tích hợp với các khung khác. Đối với kiểm thử hình ảnh, Sikuli có thể được sử dụng và để tạo báo cáo thử nghiệm chi tiết, TestNG có thể được sử dụng.

Selenium WebDriver thường được sử dụng trong các trường hợp sau

Để sử dụng một ngôn ngữ lập trình nhất định trong việc thiết kế test case của bạn.

Để kiểm tra các ứng dụng có nhiều chức năng dựa trên AJAX.

Để thực hiện các kiểm thử trên trình duyệt HtmlUnit.

Để tạo kết quả kiểm thử tùy chỉnh.

Các lệnh phổ biến trong Selenium WebDriver

driver.get(“URL”):Để điều hướng đến một trang web.

element.sendKeys(“inputtext”):Nhập một số văn bản vào input box.

element.clear(): Xóa nội dung khỏi input box.

select.deselect All(): Bỏ chọn tất cả OPTION từ SELECT đầu tiên trên trang.

select.selectByVisibleText(“some text”): Chọn OPTION với đầu vào được chỉ định bởi người dùng.

driver.switchTo().window(“windowName”):Di chuyển con trỏ chuột từ cửa sổ này sang cửa sổ khác.

driver.quit(): Thoát driver và đóng tất cả các cửa sổ liên quan đến driver đó.

driver.switchTo().frame(“frameName”):Chuyển từ frame này sang frame có tên hoặc id là “frameName”.

driver.refresh():Tải lại trang hiện tại.

driver.navigate().back(): Chuyển hướng về trang trước.

driver.navigate().to(“URL”):Chuyển hướng đến URL.

driver.navigate().forward(): Chuyển hướng đến trang tiếp theo.

driver.close():Đóng trình duyệt hiện tại và các liên kết đến driver.

driver.switchTo().alert():Xử lý alert.

Đánh giá bài viết
Từ khóa:
Bình luận
Đăng ký nhận ưu đãi hấp dẫn
Đăng ký nhận ưu đãi hấp dẫn

    Icon Phone Icon Zalo