Trang chủ » Kiến thức » Acceptance Testing và quy trình phát triển phần mềm: Liên kết quan trọng cho chất lượng ứng dụng

Acceptance Testing và quy trình phát triển phần mềm: Liên kết quan trọng cho chất lượng ứng dụng

Đại May

Acceptance testing là một trong 4 phương pháp kiểm thử phần mềm. Đây là phương pháp cuối cùng cho phép đội ngũ kiểm thử đảm bảo chất lượng sản phẩm. Nhờ vậy sản phẩm được đảm bảo chất lượng khi phân phối tời người dùng cuối cùng.

Vai trò của Acceptance Testing trong quy trình phát triển phần mềm

Acceptance Testing (Kiểm thử chấp nhận) là một pha quan trọng trong quy trình phát triển phần mềm. Việ này nhằm đảm bảo rằng sản phẩm phần mềm đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và tiêu chuẩn được đề ra trước khi được chấp nhận và triển khai. Vai trò của Acceptance Testing tập trung vào việc kiểm tra tích hợp, sự hoàn thành của các chức năng và đảm bảo rằng ứng dụng hoạt động đúng cách từ góc độ của người dùng cuối.

acceptance testing
Quy trình kiểm thử acceptance testing đảm bảo chất lượng của phần mềm

Cụ thể, vai trò của Acceptance Testing bao gồm:

 • Xác minh Yêu cầu: Acceptance Testing đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu đã được xác định trước, bao gồm cả yêu cầu chức năng và phi chức năng, được thực hiện đúng và đầy đủ.
 • Kiểm tra Tích hợp: Ở giai đoạn này, các thành phần phần mềm đã được phát triển sẽ được tích hợp để kiểm tra tính tương tác và sự hoạt động chung của chúng.
 • Đảm bảo Chất lượng: Acceptance Testing giúp đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng và hiệu suất được đặt ra.
 • Kiểm tra Phản hồi Người dùng: Qua việc kiểm tra thực tế bằng cách sử dụng sản phẩm, người dùng cuối có cơ hội đánh giá và đưa ra ý kiến về tính năng và trải nghiệm sử dụng.
 • Xác định Sự Hoàn Thành: Acceptance Testing giúp xác định xem liệu sản phẩm đã hoàn thành đúng theo yêu cầu và mong đợi của khách hàng hay không.
 • Đảm bảo Sự Hài Lòng Của Khách Hàng: Acceptance Testing đóng vai trò quan trọng. Ở trong việc đảm bảo sự hài lòng của khách hàng. Vì nó giúp đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng được mong đợi của họ.

Tóm lại, Acceptance Testing không chỉ là một bước kiểm thử cuối cùng mà còn là bước kiểm tra quan trọng giúp đảm bảo chất lượng và tính tương thích của sản phẩm phần mềm trước khi nó được chấp nhận và triển khai ra thị trường.

Phân loại kiểm thử Acceptance Testing

Các dạng của Acceptance Testing phân loại dựa trên đa dạng phương pháp kiểm thử. Bạn muốn biết những dạng kiểm thử Acceptance là gì và chúng được áp dụng ra sao?

Acceptance Testing

User Acceptance Testing (Kiểm thử chấp nhận của người dùng) là một giai đoạn kiểm thử cuối cùng, thường điều hành bởi cả đội ngũ người kiểm thử và khách hàng cuối cùng. Đây là bước cuối cùng trong việc đảm bảo rằng sản phẩm phần mềm đã phát triển đáp ứng đúng những yêu cầu cụ thể từ khách hàng.

Alpha Testing

Alpha Testing thường được thực hiện bởi các thành viên trong nội bộ của công ty phát triển phần mềm, nhưng không phải là các nhà phát triển hoặc người kiểm thử đã tạo ra sản phẩm. Đây thường là bước kiểm thử trước khi sản phẩm được công bố cho khách hàng.

Beta Testing

Beta Testing thường được thực hiện bởi một nhóm người dùng cuối cùng được lựa chọn bởi đội ngũ phát triển. Loại kiểm thử này thường diễn ra sau khi sản phẩm phần mềm hoàn tất giai đoạn phát triển và chuẩn bị cho việc phát hành.

Contract Acceptance Testing

Contract Acceptance Testing là một loại kiểm thử phần mềm đảm bảo rằng sản phẩm đã được phát triển đáp ứng đúng các yêu cầu trong hợp đồng. Đội ngũ phát triển và kiểm thử thường xem xét lại những yêu cầu mà sản phẩm cần đáp ứng.

Regulatory Acceptance Testing

Regulatory Acceptance Testing được thực hiện để đảm bảo rằng sản phẩm phần mềm tuân thủ các quy định của ngành trong đó nó hoạt động.

Sự cần thiết của Acceptance Testing đối với chất lượng ứng dụng

Acceptance Testing đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng ứng dụng từ góc độ người dùng cuối và khách hàng. Dưới đây là một số cách Acceptance Testing góp phần vào việc cải thiện chất lượng ứng dụng:

 • Xác minh tính đầy đủ của yêu cầu: Acceptance Testing giúp xác minh rằng tất cả các yêu cầu từ khách hàng và người dùng cuối đã được đáp ứng đầy đủ. Điều này giúp tránh việc thiếu sót hoặc sai sót trong việc hiện thực các yêu cầu quan trọng.
 • Đảm bảo tương tác chính xác: Các thành phần trong ứng dụng thường tương tác thực hiện các chức năng. Acceptance Testing kiểm tra tích hợp giữa các thành phần để đảm bảo tương tác diễn ra chính xác, giúp tránh lỗi hoặc sự cố không mong muốn.
 • Kiểm tra chức năng và hiệu suất: Acceptance Testing không chỉ kiểm tra tính năng của ứng dụng mà còn đảm bảo rằng chúng hoạt động một cách đáng tin cậy và hiệu quả trong các tình huống thực tế.
acceptance testing
Vai trò của quy trình kiểm thử acceptance testing
 • Đảm bảo tính tương thích: Ứng dụng thường phải hoạt động trên nhiều thiết bị và môi trường khác nhau. Acceptance Testing đảm bảo tính tương thích của ứng dụng trên các nền tảng khác nhau. Để phần mềm đảm bảo rằng người dùng có trải nghiệm tốt nhất.
 • Kiểm tra trải nghiệm người dùng: Acceptance Testing đặt người dùng cuối vào trung tâm của quá trình kiểm tra. Giúp đảm bảo rằng ứng dụng đáp ứng được nhu cầu và mong đợi của họ.
 • Phát hiện lỗi tại giai đoạn cuối: Acceptance Testing giúp phát hiện và sửa các lỗi tiềm ẩn. Hoặc các vấn đề không rõ ràng trước khi ứng dụng được chấp nhận và triển khai.
 • Xác định điểm mạnh và yếu: Kết quả của Acceptance Testing có thể giúp xác định điểm mạnh và yếu của ứng dụng, từ đó giúp đội phát triển tập trung vào việc cải thiện các khía cạnh quan trọng.

Tóm lại, Acceptance Testing là bước quan trọng đối với chất lượng ứng dụng, giúp đảm bảo rằng sản phẩm phần mềm đáp ứng được yêu cầu và mong đợi của người dùng cuối và khách hàng, từ đó đảm bảo sự hài lòng và tạo niềm tin trong quá trình sử dụng.

Các bước cơ bản thực hiện Acceptance Testing trong quy trình phát triển

Quy trình thực hiện Acceptance Testing trong quá trình phát triển phần mềm bao gồm các bước cơ bản sau:

Bước 1: Xác định yêu cầu chức năng: Xác định các yêu cầu chức năng mà ứng dụng cần đáp ứng. Điều này bao gồm việc xác định các tính năng cần kiểm tra. Các trường hợp sử dụng mà ứng dụng phải hỗ trợ.

Bước 2: Lập kế hoạch: Xác định phạm vi và mục tiêu của Acceptance Testing. Lập kế hoạch thực hiện bao gồm việc xác định các nguồn tài nguyên. Thời gian thực hiện và phân phối công việc cho các thành viên trong đội thực hiện.

Bước 3: Phát triển kịch bản kiểm tra: Dựa trên yêu cầu chức năng và trường hợp kiểm thử. Mỗi kịch bản sẽ mô phỏng một tình huống hoặc hành động mà người dùng thực hiện trong ứng dụng.

Bước 4: Thiết lập môi trường: Chuẩn bị môi trường kiểm thử bằng cách cài đặt và cấu hình. Mà các phần mềm, cơ sở dữ liệu, dữ liệu mẫu, và các điều kiện khác cần thiết.

acceptance testing
Quy trình kiểm thử chấp nhận acceptance testing

Bước 5: Thực hiện kiểm tra: Thực hiện các kịch bản kiểm tra một cách có hệ thống. Kiểm tra mọi khả năng và tính năng của ứng dụng để đảm bảo rằng chúng hoạt động đúng như dự kiến và đáp ứng được các yêu cầu chức năng.

Bước 6: Ghi nhận kết quả: Ghi lại kết quả kiểm tra cho từng kịch bản. Nếu có lỗi hoặc vấn đề phát sinh, ghi chú lại chi tiết về chúng để tiến hành khắc phục.

Bước 7: Xác nhận và thông báo kết quả: Xác nhận xem liệu tất cả các yêu cầu đã được đáp ứng và kết quả kiểm tra có đạt yêu cầu chấp nhận hay không. Thông báo kết quả cho các bên liên quan, bao gồm cả nhóm phát triển.

Bước 8: Xử lý lỗi và cải tiến: Nếu có lỗi được phát hiện, tiến hành xử lý chúng và thực hiện lại kiểm tra để đảm bảo lỗi đã được sửa chữa thành công. Đồng thời, lưu lại các kinh nghiệm và cải tiến học được từ quá trình kiểm tra.

Bước 9: Hoàn thiện báo cáo: Tổng hợp kết quả kiểm tra và tạo báo cáo Acceptance Testing. Báo cáo này có thể bao gồm thông tin về kết quả kiểm tra. Các lỗi được phát hiện, mức độ đáp ứng yêu cầu, và các gợi ý cải tiến.

Bước 10: Chấp nhận ứng dụng: Dựa trên kết quả của Acceptance Testing. Điều này quyết định liệu ứng dụng có đáp ứng đủ yêu cầu chấp nhận hay không. Nếu đạt yêu cầu, ứng dụng sẽ được chấp nhận để triển khai hoặc phát hành.

Nhớ rằng quy trình thực hiện Acceptance Testing có thể thay đổi tùy theo phương pháp phát triển và quy trình làm việc của từng tổ chức. Tuy nhiên, việc thực hiện các bước cơ bản này giúp đảm bảo rằng Acceptance Testing được thực hiện một cách có hệ thống và hiệu quả.

Lợi ích và tầm quan trọng của việc tích hợp kiểm thử chấp nhận vào quy trình phát triển ứng dụng

Việc tích hợp Acceptance Testing vào quy trình phát triển mang lại nhiều lợi ích không thể bỏ qua:

 • Đảm bảo chất lượng ứng dụng: Acceptance Testing giúp đảm bảo rằng ứng dụng đáp ứng đúng yêu cầu của khách hàng và người dùng cuối. Việc kiểm tra từng tính năng, chức năng và trường hợp sử dụng giúp phát hiện lỗi. Các sự cố trước khi ứng dụng được triển khai hoặc phát hành.
 • Giảm rủi ro thiếu sót: Bằng cách xác minh rằng ứng dụng đã đáp ứng đủ yêu cầu và hoạt động chính xá. Acceptance Testing giúp tránh tình trạng phát hành ứng dụng có lỗi hoặc không đáp ứng người dùng.
 • Tăng tính cạnh tranh: Ứng dụng được kiểm tra và đảm bảo chất lượng. Do đó sản phẩm sẽ có khả năng cạnh tranh tốt hơn trên thị trường. Sự tin cậy và hiệu suất của ứng dụng được chứng minh thông qua Acceptance Testing. Điều này có thể làm tăng lòng tin của khách hàng và thúc đẩy sự sử dụng.
 • Giảm chi phí sửa lỗi sau phát hành: Kiểm thử chấp nhận giúp phát hiện và khắc phục lỗi. Ngay từ giai đoạn phát triển, tránh việc phát hành sản phẩm có lỗi. Nhờ vậy tiết kiệm thời gian và nguồn lực cần thiết cho việc sửa lỗi sau này.
 • Tương tác tốt hơn với khách hàng: Khi khách hàng tham gia vào quá trình Acceptance Testing. Họ có thể xác minh rằng ứng dụng đáp ứng đúng yêu cầu của họ. Điều này tạo sự tương tác tích cực giữa developers và khách hàng, phù hợp nhu cầu thực tế.
 • Tối ưu hóa quy trình phát triển: Acceptance Testing là bước cuối cùng trong quy trình phát triển. Giúp đảm bảo rằng ứng dụng đã hoàn thiện và sẵn sàng cho phát hành. Việc tích hợp Acceptance Testing vào quy trình phát triển giúp tối ưu hóa quy trình làm việc của developers.
 • Tạo niềm tin và uy tín: Việc thường xuyên kiểm tra và đảm bảo chất lượng ứng dụng. Thông qua Acceptance Testing tạo ra uy tín cho tổ chức phát triển ứng dụng. Điều này cũng giúp tạo niềm tin từ phía khách hàng và người dùng.

Tóm lại, việc tích hợp Acceptance Testing vào quy trình phát triển ứng dụng có tầm quan trọng quan trọng. Việc đảm bảo chất lượng và hiệu suất của sản phẩm, đồng thời giúp tạo niềm tin trên thị trường.

Kết luận

Ở bài viết trên, ta có thể thấy Acceptance testing là một giai đoạn kiểm thử quan trọng. Nhờ vậy giúp người dùng đánh giá được chức năng của ứng dụng có đáp ứng được yêu cầu không?. Do vậy, bạn cần hiểu rõ Acceptance Test là gì và các loại Acceptance Test. Các bước thực hiện kiểm thử chấp nhận để có thể hoàn thành công việc tốt hơn!

Những câu hỏi thường gặp về Acceptance Testing

1. Sự khác biệt giữa UAT và thử nghiệm chấp nhận là gì?

Kiểm thử hệ thống, còn gọi là kiểm thử toàn diện, nhằm phát hiện lỗi trên toàn bộ hệ thống. Trong quá trình này, người thử cần kiểm tra ứng dụng từ quá trình đăng nhập đến đăng xuất, nhằm đảm bảo tính hoạt động toàn diện và liên tục của hệ thống.
UAT (User Acceptance Testing – Kiểm thử chấp nhận của người dùng) nhằm kiểm tra sự chấp nhận của người dùng cuối và nhận xét từ khách hàng. Quá trình UAT thường diễn ra tại môi trường của khách hàng, giúp đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng được mong đợi và nhu cầu thực tế của người sử dụng.

2. QA hay UAT sẽ là ưu tiên hàng đầu của Acceptance testing?

Trong quá trình UAT, người dùng thực tế sẽ tiến hành kiểm tra phần mềm để đảm bảo rằng nó có khả năng xử lý các tác vụ cần thiết trong các tình huống thực tế, tuân thủ theo thông số kỹ thuật. Đồng thời, kiểm tra QA cũng tham gia để ngăn ngừa sự cố trước khi sản phẩm web “hoàn chỉnh” được triển khai, đảm bảo tính hoàn thiện và sẵn sàng cho quá trình kiểm tra sự chấp nhận của người dùng (UAT).
Đánh giá bài viết
Từ khóa:
Bình luận
Đăng ký nhận ưu đãi hấp dẫn
Đăng ký nhận ưu đãi hấp dẫn

  Icon Phone