Trang chủ » Kiến thức » Tìm hiểu chi tiết về Sprint backlog và cách thực hiện hiệu quả

Tìm hiểu chi tiết về Sprint backlog và cách thực hiện hiệu quả

Admin

Trong phương pháp Agile Scrum, Sprint backlog là một phần quan trọng của quá trình phát triển phần mềm. Được tạo ra trong quá trình Sprint planning, Sprint backlog giúp đảm bảo rằng sản phẩm phần mềm được phát triển theo đúng tiến độ và đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng. 

Cùng tìm hiểu chi tiết hơn về Sprint backlog, các thành phần cấu thành và cách để thực hiện hiệu quả trong bài viết sau nhé!

Sprint Backlog là gì?

Sprint backlog là một phần của quá trình Agile Scrum, đây là một công cụ quản lý công việc của nhóm phát triển. Về cơ bản đây là một bảng phân chia công việc theo các User stories (các câu chuyện người dùng) và các Task (nhiệm vụ) phải hoàn thành. Mỗi Sprint Backlog sẽ bao gồm những Product Backlog Items được lựa chọn cho Sprint và kế hoạch công việc mà nhóm phát triển cần hoàn thành để đạt được Sprint.

Nhóm phát triển sẽ cập nhật Sprint Backlog trong suốt Sprint và có thể thêm hoặc loại bỏ các công việc trong Sprint Backlog. Công việc hay nhiệm vụ trong Sprint Backlog được cập nhật theo trạng thái To Do (việc cần làm), In Progress (đang tiến hành) và Done (đã hoàn thành). Chỉ có nhóm phát triển được đảm nhiệm việc cập nhật công việc trong Sprint Backlog và Product Owner (chủ sản phẩm) hay Scrum Master (điều phối viên) đều không có quyền này.

Sprint backlog

Các thành phần của Sprint backlog

Sprint backlog là một danh sách các công việc được lên kế hoạch trong một sprint cụ thể. Các thành phần chính của Sprint backlog bao gồm:

User story

Đây là một mô tả ngắn gọn về các yêu cầu của khách hàng về tính năng hoặc sự cải tiến trong sản phẩm. User story sẽ được phân tích, ước tính và triển khai trong sprint.

Task

Task là các công việc cụ thể và chi tiết được phân chia từ user story, nhằm đảm bảo việc triển khai user story được diễn ra một cách hợp lý và hiệu quả. Mỗi task được gán cho một thành viên trong nhóm Scrum để thực hiện.

Subtask

Subtask là các công việc nhỏ hơn được phân chia từ task để đảm bảo việc triển khai task được thực hiện một cách chi tiết và chính xác. Các subtask sẽ được gán cho từng thành viên trong nhóm Scrum để thực hiện.

Acceptance criteria

 Acceptance criteria là các tiêu chí được đưa ra để đảm bảo rằng user story và task được triển khai đúng cách và đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng. Các tiêu chí này cũng giúp cho nhóm Scrum có thể đánh giá và kiểm tra kết quả công việc một cách chính xác và hiệu quả.

Vai trò của Sprint Backlog trong Scrum

Sprint Backlog có một vai trò rất quan trọng đối với Development Team nói riêng và Scrum Team nói chung:

Đối với Development Team

  • Sprint backlog giúp Development Team hiểu rõ các yêu cầu của khách hàng và ước tính được thời gian cần thiết để hoàn thành các user story trong một Sprint.
  • Giúp Development Team tổ chức và phân bổ các công việc cụ thể, từ đó giúp họ hoàn thành các user story một cách hiệu quả hơn.
  • Cung cấp cho Development Team một mục tiêu rõ ràng và giúp họ đạt được mục tiêu đó trong thời gian của Sprint.
  • Sprint backlog giúp các thành viên trong nhóm có thể theo dõi tiến độ của Sprint.

Đối với Scrum Team

  • Sprint backlog giúp Scrum Master và Product Owner đánh giá tiến độ của các user story và các công việc tương ứng trong Sprint.
  • Sprint backlog cung cấp cho Scrum Team một cơ chế để quản lý và theo dõi các công việc cần được hoàn thành trong Sprint, giúp họ đạt được mục tiêu của Sprint một cách hiệu quả.
  • Sprint backlog cũng giúp Scrum Team thực hiện việc phân tích và đánh giá kết quả của Sprint, từ đó cải thiện quy trình phát triển phần mềm trong tương lai.

Quá trình tạo Sprint backlog

1. Sprint planning meeting

 Đây là buổi họp giữa nhóm Scrum và Product Owner để thảo luận về các yêu cầu của khách hàng và lên kế hoạch cho sprint tiếp theo. Trong buổi họp này, nhóm Scrum sẽ xác định các user story cần triển khai trong sprint và tạo Sprint backlog.

2. Prioritizing user stories

Sau khi xác định các user story cần triển khai, nhóm Scrum cần ưu tiên các user story để đảm bảo rằng những yêu cầu quan trọng nhất sẽ được hoàn thành trước.

3. Estimating user stories

 Nhóm Scrum cần ước tính thời gian và công sức cần thiết để triển khai mỗi user story. Điều này giúp đưa ra kế hoạch và lên lịch công việc cho sprint.

4. Breaking down user stories into tasks and subtasks

 Sau khi đã ước tính thời gian và công sức cần thiết, nhóm Scrum sẽ phân chia mỗi user story thành các task và subtask. Các task và subtask sẽ được gán cho các thành viên trong nhóm để thực hiện.

Trong quá trình tạo Sprint backlog, việc phân tích, ước tính và phân chia công việc là rất quan trọng để đảm bảo rằng sprint sẽ được triển khai một cách hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Sprint backlog sẽ được cập nhật và điều chỉnh thường xuyên trong suốt quá trình sprint để đảm bảo tiến độ và chất lượng của sản phẩm.

Làm sao để Sprint Backlog diễn ra hiệu quả?

Cach Sprint Backlog dien ra hieu qua

Để Sprint backlog có thể diễn ra hiệu quả thì cần phải đảm bảo các yếu tố sau:

Cần phải ước tính thời gian hợp lý

Thời gian diễn ra của mỗi Sprint thường ngắn dưới 1 tháng ( thường là 2 tuần) do vậy việc ước tính thời gian công việc hợp lý cho từng công việc là vô cùng quan trọng. Các sprint theo nguyên tắc của Agile, công việc được sắp xếp liên chức năng, liên bộ phận. Vì vậy, để hoàn thành công việc và có thể tận dụng tối đa thời gian thì các đầu việc cần rõ ràng và mỗi thành viên cần ước tính được thời gian làm việc và hoàn thành. 

Thực hiện được điều này sẽ giúp cho một Sprint diễn ra được hiệu quả hơn, tránh chồng chéo công việc, thiếu thời gian dẫn đến kết quả sơ sài hay lãng phí nguồn nhân lực do thời gian ước tính quá dài.

Độ dài Sprint cần được thiết kế phù hợp

Bên cạnh việc ước tính thời gian thì cũng cần thiết kế độ dài của Sprint sao cho phù hợp và tối ưu nhất. Công việc của Sprint trong một nhóm Scrum là xử lý công việc tồn đọng của Sprint trước và giải quyết công việc mới. Do đó team cần họp với nhau để sắp xếp công việc nào quan trọng cần thực hiện trước.

Luôn có sự minh bạch

Trước khi chuyển các nhiệm vụ từ Product Backlog sang Sprint Backlog thì ScrumMaster và Product Owner để hoàn thành nhiệm vụ đó cần phải chắc chắn rằng nhóm đã nắm rõ các bước cần thiết. Nhóm cần xác nhận công việc để trong quá trình diễn ra Sprint không xảy ra sự nhầm lẫn có thể gây ra rắc rối.

Sự khác biệt giữa Product Backlog và Sprint Backlog

Product Backlog là một danh sách ưu tiên các yêu cầu (requirements), chức năng (features), sửa lỗi (bug fixes) và cải tiến (improvements) của sản phẩm cần phát triển. Đây là một phần quan trọng trong Scrum và Agile development, giúp đảm bảo rằng sản phẩm được phát triển đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Product Backlog được lập bởi Product Owner, với sự hỗ trợ từ các thành viên khác trong Scrum Team.

Product Backlog va Sprint Backlog

Product Backlog và Sprint Backlog đều là các danh sách quan trọng trong quá trình phát triển phần mềm Scrum, tuy nhiên chúng có những điểm khác nhau về tính chất, quy trình, và mục đích sử dụng như sau:

Product BacklogSprint Backlog
Là danh sách các User Story hay các yêu cầu của khách hàng, được Product Owner quản lý và sắp xếp theo độ ưu tiên.Là danh sách các User Story được chọn từ Product Backlog để thực hiện trong một Sprint cụ thể.
Được cập nhật liên tục và thường xuyên, bao gồm cả việc thêm mới, cập nhật và xóa bỏ các User StoryĐược phát triển bởi Development Team trong cuộc họp Sprint Planning Meeting. Được giữ cố định xuyên suốt một phiên lập kế hoạch Sprint.
Là nơi để lưu trữ tất cả các yêu cầu và tính năng của sản phẩm trong suốt quá trình phát triển.Chứa các User Story được chọn và đã được phân chia thành các nhiệm vụ và subtask để thực hiện trong suốt Sprint.
Chỉ cần phải hoàn thành các User Story quan trọng nhất trước khi phát hành sản phẩm.Chỉ được cập nhật trong suốt quá trình Sprint và được đánh giá mức độ hoàn thành ở cuối Sprint.
Không có thời hạn cụ thể, có thể kéo dài trong suốt quá trình phát triển sản phẩm.Phải hoàn thành tất cả các User Story trong Sprint Backlog để hoàn thành Sprint.

Xem thêm: Agile là gì? Scrum là gì?

Những lưu ý khi tạo Sprint backlog

Khi tạo Sprint backlog, có một số lưu ý quan trọng sau đây:

Hiểu rõ về yêu cầu khách hàng

 Để tạo Sprint backlog hiệu quả, nhóm Scrum cần hiểu rõ yêu cầu của khách hàng. Điều này đảm bảo rằng sản phẩm sẽ đáp ứng được yêu cầu và mong đợi của khách hàng.

Độ ưu tiên và ước lượng thời gian

Các user story cần được ưu tiên một cách hợp lý để đảm bảo tiến độ sprint. Thời gian ước tính cho mỗi user story cũng rất quan trọng để đảm bảo rằng sprint sẽ được hoàn thành đúng hạn.

Phân bổ công việc hợp lý

 Sau khi đã ước tính thời gian cần thiết, nhóm Scrum cần phân bổ công việc cho các thành viên trong nhóm. Việc này giúp đảm bảo rằng mỗi thành viên sẽ có đủ công việc để hoàn thành trong suốt sprint.

Đảm bảo tính linh hoạt và thích ứng

 Sprint backlog không phải là một tài liệu cố định và sẽ phải được điều chỉnh và cập nhật thường xuyên trong suốt quá trình sprint. Nhóm Scrum cần đảm bảo tính linh hoạt và thích ứng để có thể đáp ứng được các yêu cầu thay đổi của khách hàng.

Khi tạo Sprint backlog, nhóm Scrum cần tập trung vào các yêu cầu của khách hàng và đảm bảo rằng sprint sẽ được triển khai một cách hiệu quả và đáp ứng được mong đợi của khách hàng. Việc tạo và quản lý Sprint backlog cần tính linh hoạt và thích ứng để đảm bảo tiến độ và chất lượng của sản phẩm.

Như vậy có thể thấy việc tạo và quản lý Sprint backlog đòi hỏi sự tập trung và kỹ năng của nhóm Scrum để đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng được yêu cầu của khách hàng và hoàn thành đúng tiến độ. Trên đây là những thông tin cần thiết cho bạn về Sprint backlog. Nếu bạn đang muốn bắt đầu với công việc Tester thì đừng quên tham khảo Khóa học Tester cho người mới bắt đầu nhé!

5/5 - (3 bình chọn)
Từ khóa:
Bình luận
Đăng ký nhận ưu đãi hấp dẫn
Đăng ký nhận ưu đãi hấp dẫn

    Icon Phone